Gezonde mensen, gezonde bedrijven

Goede gezondheid is erg belangrijk en levert winst op voor zowel het individu als voor het bedrijf. Medadvies houdt zich, vanuit een medische achtergrond, bezig met arbeid en gezondheid. Met persoonlijke betrokkenheid en open communicatie.

Onze kernactiviteiten zijn:

  • Medische coaching en persoonlijk energie-management.
    Agnes Beijering, coach, arts niet praktiserend.
  • Verzuimmanagement en reïntegratie-advisering.
    Hans Recourt, bedrijfsarts.