Gezonde mensen

Wat is Medische Coaching?

Medische coaching is het individueel coachen van medewerkers, leidinggevenden, directieleden of zelfstandigen in het bereiken van hun persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid, energie- en zelfmanagement. Daardoor kunnen zij volledige overeenstemming bereiken met hun innerlijke drijfveren en hun kwaliteiten inzetten voor zichzelf en hun omgeving.

terug naar naar boven

Doelen

Veelal presenteren mensen klachten zonder duidelijk te maken wat ze wél graag zouden willen.

In medische coaching is het de kunst om medisch-energetische problemen, met of zonder arbeidsverzuim, te veranderen in reële en energiegevende doelen.

De deelnemer van een traject medische coaching leert zijn of haar persoonlijke energiebalans te herstellen, de (werk)belasting actief te regelen en hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Inzicht, bewustzijn en zelfmanagement in eigen gezondheid en welzijn worden vergroot.

terug naar naar boven

Werkwijze

In de coaching leert de deelnemer positieve, reële doelen die binnen eigen invloedssfeer passen te kiezen, waarbij de coach helpt te structureren. Tijdens de sessie wordt “doorgevraagd”, informatie gegeven en met ervaringsgerichte oefeningen gewerkt.

Tussendoor wordt huiswerk meegegeven in de vorm van gedragsgerichte opdrachten.

Medische coaching kan goed gecombineerd worden met fysiotherapie of medische fitness.

terug naar naar boven

Type klachten

Medische coaching is met name bestemd voor mensen met klachten op het energetische vlak. Vaak bestaat zo’n probleem samen met mentale, emotionele of lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld bij stress en burnout klachten. Maar denk ook aan overgangsklachten, mid-life problematiek, postvirale vermoeidheidsklachten, fibromyalgie of RSI.

terug naar naar boven

Preventie

Medische coaching kan zeker ook goed werken bij bevordering van welzijn en ter preventie van stress en burnout klachten.

terug naar naar boven

Duur traject

Verschillende programma’s zijn mogelijk en worden afgestemd op verwijzer, opdrachtgever en cliënt. De duur van een medisch coachingstraject is minimaal vijf sessies, aanvankelijk (twee)wekelijks. Na evaluatie zo nodig gevolgd door nog vijf sessies. De laatste sessie wordt pas na een half jaar gevolgd in het kader van terugval preventie.

terug naar naar boven

Verwijzers

Verwijzers kunnen zijn: bedrijfsarts, manager, leidinggevende of verzuimcoördinator.

terug naar naar boven

Aanmelden

Per telefoon: 06-23755998 of per mail: agnesbeijering@medadvies.nl

Kandidaten kunnen zelf een afspraak maken voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Verwijzers kunnen vrijblijvend contact opnemen om af te stemmen over een verwijzing.

Na het eerste gesprek volgt een offerte met een coachingsvoorstel. Wanneer deze geaccepteerd wordt kan op korte termijn gestart worden.

Thema's en trajecten

terug naar naar boven

Thema’s

Verschillende thema’s komen aan bod in wisselwerking met de deelnemer o.a.:

 • Regulering eigen energiehuishouding
 • Kwalitatief omgaan met tijd en aandacht
 • Normen, waarden, doelen en prioriteiten
 • Herkennen van patronen en belemmerende overtuigingen
 • (h)Erkennen van eigen kernkwaliteiten en competenties
 • Inzicht in verschillende waarneemposities en tijdkaders
 • Inzicht in relatie tussen lichamelijke klachten, behoeften, emoties, denken en gedrag
 • Dit inzicht kunnen oefenen en gebruiken in communicatie
terug naar naar boven

Trajecten

Medische coaching kan worden gebruikt in verschillende trajecten:

 • Loopbaantrajecten
 • Reïntegratietrajecten
 • Preventie van chronische stress en burnout
 • Optimaliseren van zelfmanagement
 • Life-style trajecten voor een gezonde leefwijze en leefstijl.
 • Preventieve training van groepen

Indicaties

terug naar naar boven

Medische coaching en energetische klachten

Energetische klachten door chronische stress, burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) chronische pijn, vermoeidheid na kanker, overgangsklachten, fibromyalgie, chronische rugklachten of RSI. Samenwerking met (para)medische behandelaars wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is dat curatief medische oplossingen zijn geëvalueerd en er afgestemd is met de primaire medische behandelaar over de medische coaching.

terug naar naar boven

Medische coaching en reïntegratie

Voorafgaand aan het begeleidingstraject met de cliënt is het zinvol om een gemeenschappelijk begeleidingsdoel met de opdrachtgever, de leidinggevende, bedrijfsarts en/of de medebegeleiders van het traject af te spreken.

terug naar naar boven

Medische coaching en loopbaanbegeleiding

In het kader van loopbaanbegeleiding kan medische coaching worden opgevat als de eerste fase van verandering. Mensen hebben nog klachten, vaak ook lichamelijk, en zijn zich nog onvoldoende bewust dat zij zelf invloed hebben op herstel, of omgaan met hun klachten.

Waar medische coaching zich niet mee bezighoudt is de laatste fase van loopbaanbegeleiding waarin concreet naar een andere baan wordt gezocht.

terug naar naar boven

Medische coaching en persoonlijke ontwikkelingsvraag

Soms is er een wens tot verandering. De coach kan daar bij helpen als sparringpartner, als spiegel of als de gids die de route kent. De antwoorden liggen in iemand zelf. Het lijf geeft daarbij vaak precies aan wat er nodig is.

terug naar naar boven

Preventie van chronische stress en burnout

Voorkomen is beter dan genezen. Individueel maar ook in een kleine groep kan er worden gecoached en ervaringen worden uitgewisseld. Dit kan werknemers maar vooral ook leidinggevenden bewust maken van de eerste signalen van chronische stress bij zichzelf of medewerkers.

terug naar naar boven

Medische coaching en life-style verbetering

Ondersteuning bij het verbeteren van leefgewoontes in het kader van een goede gezondheidsbalans en leefstijl.